Activiteiten

09-11-2017 > 04-05-2018

Opleiding: Cursus Neurovasculaire Zorg
Neurovasculaire zorg i.s.m. de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen, Belgian Stroke Council, Endorsed bij ESO

Details

12-01-2018 > 08-06-2018

Opleiding: Neurologische Zorg

Details

16-01-2018 > 31-05-2018

Opleiding: Neurologische zorg

Details

Kernactiviteiten | Samenwerking | Doelgroep | Bestuur

Over BVNV

Kernactiviteiten

 • Organiseren van een jaarlijks tweedaags nationaal congres in samenwerking met sprekers uit verschillende neurocentra in België.
 • Organiseren van gratis studiedag(en) voor onze leden.
 • Stimuleren van congresbezoek door leden, zowel nationaal als internationaal.
 • Stimuleren van contacten en netwerken met soortgelijke organisaties in het buitenland.
 • U krijgt als BVNV- lid toegang tot 2 e- learningmodules op de website www.omni-cura.academy. Daarnaast ontvangt u kortingscode voor de aanschaf van extra modules op eigen initiatief.
 • Medewerking verlenen aan hogescholen verpleegkunde voor posthogeschoolopleiding 'neuroverpleegkundige'.
 • Ontwikkelen van een functieprofiel voor neuroverpleegkundigen

Samenwerking

 • De European Association of Neurosciences Nurses (EANN)
 • De World Federation of Neurosciences Nurses (WFNN)
 • De Nederlandse Vereniging voor Neuroverpleegkundigen en verzorgenden (NVNV)

Doelgroep

Wij richten ons tot paramedici en medici van:

 • Neurologieafdelingen,
 • Neurochirurgieafdelingen,
 • Kinderneurologie,
 • Operatiekwartieren neurochirurgie,
 • Poliklinieken neurologie,
 • Poliklinieken neurochirurgie,
 • Verpleeghuizen en revalidatiecentra,
 • Opleidingsinstellingen,
 • Thuiszorg,
 • Diensten die met neuropatiënten te maken hebben.

Bestuursleden

Dhr. Guy Aerts, voorzitter BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Stroke- Unit/ Neurochirurgie- UZ Gasthuisberg Leuven

T: 016/ 34 45 10

E: Guy.Aerts@uzleuven.be

 

Dhr. Joris Vanthournout, ondervoorzitter BVNV- ABIN

Verpleegkundige operatiekwartier- teamverantwoordelijke neuro/nko/ofthalmo- AZ Delta campus H. Hart Roeselare

T: 051/23 78 58

E: joris.vanthournout@azdelta.be

 

Dhr. Wim Coppens, secretaris BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurochirurgie- UZ Gent

T: 09/ 332 31 55

E: wim.coppens@uzgent.be

 

Mevr. Vera Nauwelaers, penningmeester BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurochirurgie- UZ Antwerpen

T: 03/ 821 56 01

E: Vera.Nauwelaers@uza.be

 

Dhr. Rudy Baumans, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie- UZ Antwerpen

T: 03/ 821 57 51

E: Rudy.Baumans@uza.be

 

Mevr. Liesbet Vleugels, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurochirurgie- UZ Gasthuisberg Leuven

T: 016/ 34 45 23

E: Liesbet.Vleugels@uzleuven.be

 

Mevr. Leen Veys, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie- AZ Groeninge Kortrijk

E: leen.veys@azgroeninge.be

 

Mevr. Leen Lampaert, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie- Cardiologie- Pneumologie - AZ Sint Lucas Gent

T: 09/ 224 51 34

E: leen.lampaert@azstlucas.be

 

Mevr. Ann Baeyens, bestuurslid BVNV- ABIN

Verpleegkundige afdeling interne, neurologie, gastro- enterologie- AZ Maria Middelares Gent

Lector KAHO St. Lieven

E: ann.baeyens@kahosl.be

 

Mevr. Katrin Gillis, bestuurslid BVNV- ABIN

Lector Odisee Hogeschool- Assistent Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde Gent 

E: katringillis@gmail.com

 

Mevr. Debby Van Vlasselaer, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie/ Stroke Unit- Imeldaziekenhuis Bonheiden

T: 015/ 50 46 15

E: Deborah.Van.vlasselaer@imelda.be

 

Dhr. Bart Thomis, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurochirurgie- Jessa ziekenhuis campus Virga Jesse Hasselt

T: 011/ 30 91 81

E: bart.thomis@jessazh.be

 

Dhr. Piet Temmerman, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie/ Neurochirurgie- AZ St. Blasius Dendermonde

T: 052/ 25 25 92

E: Piet.Temmerman@azsintblasius.be

 

Dhr. Dirk Van Raemdonck, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie & Stroke Unit- UZ Brussel

T: 02/ 477 77 33

E: dirk.vanraemdonck@uzbrussel.be