Activiteiten

09-05-2019 > 10-05-2019

Congres: neurologische - neurochirurgisch congres 2019 & symposium Multiple Sclerose

Details

09-05-2019 > 10-05-2019

Congres: Congrès national de neurologie et neurochirurgie 2018 & Symposium SeP

Details

01-10-2018

Opleiding: Postgraduaat Neurologische Zorg
Algemene informatie

Details

23-01-2019 > 23-05-2019

Opleiding: Basisopleiding Neurologische Zorg
ism UC Leuven- Limburg

Details

24-01-2019 > 14-06-2019

Opleiding: Postgraduaat Neurologische Zorg - Voorgezette opleiding Beroertezorg
ism UC Leuven - Limburg

Details

01-02-2019 > 07-06-2019

Opleiding: Postgraduaat neurologische zorg - voortgezette opleiding neurochirurgische zorg
ism Arteveldehogeschool

Details

15-01-2019 > 21-05-2019

Opleiding: Postgraduaat neurologische zorg - voorgezette opleiding neurologische zorg
ism Hogeschool Odisee

Details

03-10-2019 > 19-12-2019

Opleiding: Postgraduaat Neurologische Zorg - voorgezette opleiding Beroertezorg

Details

Kernactiviteiten | Samenwerking | Doelgroep | Bestuur

Over BVNV

Kernactiviteiten

 • Organiseren van een jaarlijks tweedaags nationaal congres in samenwerking met sprekers uit verschillende neurocentra in België.
 • Organiseren van 2 studienamiddagen (1 voorjaar & 1 najaar)
 • Stimuleren van congresbezoek door leden, zowel nationaal als internationaal.
 • Medewerking verlenen aan hogescholen verpleegkunde voor posthogeschoolopleiding 'neuroverpleegkundige'.
 • Ontwikkelen van een functieprofiel voor neuroverpleegkundigen

Samenwerking

 • De European Association of Neurosciences Nurses (EANN)
 • De World Federation of Neurosciences Nurses (WFNN)

Doelgroep

Wij richten ons tot paramedici en medici van:

 • Neurologieafdelingen,
 • Neurochirurgieafdelingen,
 • Kinderneurologie,
 • Operatiekwartieren neurochirurgie,
 • Poliklinieken neurologie,
 • Poliklinieken neurochirurgie,
 • Verpleeghuizen en revalidatiecentra,
 • Opleidingsinstellingen,
 • Thuiszorg,
 • Diensten die met neuropatiënten te maken hebben.

Bestuursleden

Dhr. Guy Aerts, voorzitter BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Stroke- Unit/ Neurochirurgie- UZ Gasthuisberg Leuven

T: 016/ 34 45 10
E: Guy.Aerts@uzleuven.be

 

Dhr. Joris Vanthournout, ondervoorzitter BVNV- ABIN

Verpleegkundige operatiekwartier- teamverantwoordelijke neuro/nko/ofthalmo- AZ Delta campus H. Hart Roeselare

T: 051/23 78 58
E: joris.vanthournout@azdelta.be

 

Dhr. Wim Coppens, secretaris BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurochirurgie- UZ Gent

T: 09/ 332 31 55

E: wim.coppens@uzgent.be

 

 

Dhr. Bart Thomis, schatbewaarder BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurochirurgie- Jessa ziekenhuis  Hasselt

T: 011/ 33 90 81
E: bart.thomis@jessazh.be

 

 

Dhr. Rudy Baumans, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie/ neurochirurgie- UZ Antwerpen

T: 03/ 821 57 51

E: Rudy.Baumans@uza.be

 

Mevr. Liesbet Vleugels, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurochirurgie- UZ Gasthuisberg Leuven

T: 016/ 34 45 23
E: Liesbet.Vleugels@uzleuven.be

 

Mevr. Leen Veys, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie- AZ Groeninge Kortrijk

E: leen.veys@azgroeninge.be

 

Mevr. Leen Lampaert, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie- Cardiologie- Pneumologie
AZ Sint Lucas Gent

T: 09/ 224 51 34
E: leen.lampaert@azstlucas.be

 

Mevr. Ann Baeyens, bestuurslid BVNV- ABIN

Verpleegkundige - AZ Maria Middelares Gent


Mevr. Katrin Gillis, bestuurslid BVNV- ABIN

Lector Odisee Hogeschool- Assistent Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde Gent 

E: katringillis@gmail.com

 

Mevr. Debby Van Vlasselaer, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Centrum Herbosch & DagReva en Geriatrisch dagziekenhuis - Revarte Edegem

T: 03/210 61 01
E: debby.vanvlasselaer@revarte.be

 

Dhr. Piet Temmerman, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie/ Neurochirurgie- AZ St. Blasius Dendermonde

T: 052/ 25 25 92
E: Piet.Temmerman@azsintblasius.be

 

Dhr. Dirk Van Raemdonck, bestuurslid BVNV- ABIN

Hoofdverpleegkundige Neurologie & Stroke Unit- UZ Brussel

T: 02/ 477 77 33
E: dirk.vanraemdonck@uzbrussel.be

 

 

Dhr. Piet Eelen, bestuurslid BVNV- ABIN

Referentieverpleegkundige MS/ verpleegkundig specialist MS
Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek

T: 02 597 87 23
E: piet.eelen@mscenter.be
 

 

Mevr. Annick Van Merhaegen- Wieleman, bestuurslid BVNV- ABIN

MS verpleegkundige - UZ Brussel

T: 02 476 34 35
E: annick.vanmerhaegenwieleman@uzbrussel.be