Activiteiten

14-09-2022 > 30-06-2023

Opleiding: Algemene informatie mbt Postgraduaat Neurologische Zorg

Details

15-09-2022 > 26-01-2023

Opleiding: Basisopleiding Neurologische Zorg
ism Arteveldehogeschool

Details

20-01-2023 > 23-06-2023

Opleiding: Basisopleiding Neurologische Zorg
ism UC Leuven- Limburg

Details

15-09-2022 > 22-12-2022

Opleiding: Postgraduaat Neurologische Zorg - voorgezette opleiding Beroertezorg
ism Vives Brugge

Details

10-02-2023 > 22-06-2023

Opleiding: Postgraduaat neurologische zorg - voortgezette opleiding neurochirurgische zorg
ism Arteveldehogeschool

Details

27-01-2022 > 02-06-2022

Opleiding: Basisopleiding Neurologische Zorg
ism Odisee

Details

Overzicht van onze opleidingen

Basisopleiding Neurologische Zorg

ism Arteveldehogeschool

 

Basisopleiding neurologische zorg 

De basisopleiding is een must voor elke zorgverlener die te maken heeft met patiënten met een neurologische aandoening, ongeacht de setting waarin de patiënt verblijft.

In de basisopleiding neurologische zorg krijg je eerst de normale werking van het perifeer en centraal zenuwstelsel uitgelegd. Vervolgens leggen experts de meest voorkomende neurolo­gische ziektebeelden en hun behandelingen uit. De focus ligt dus voornamelijk op de biomedi­sche benadering van neurologische aandoeningen.

De lesdatums voor deze voortgezette opleiding zijn:

Telkens op vrijdag van 8u30 tot 16u30: 16/09/2022, 30/09/2022, 14/10/2022, 22/10/2022, 18/11/2022, 02/12/2022, 16/12/2022, 13/001/2023 (examen)

alle info:
 https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/postgraduaat/neurologische-zorg/iets-voor-jou


Periode: 15-09-2022 > 26-01-2023

Details

Postgraduaat neurologische zorg - voortgezette opleiding neurochirurgische zorg

ism Arteveldehogeschool

 

Voortgezetten opleiding Neurochirurgische Zorg - Arteveldehogeschool
 
Neurochirurgie is één van de hoekstenen in de behandeling van patiënten met een neurologische aandoening. Deze snel evoluerende chirurgische specialiteit vraagt van verpleegkundigen een zeer specifieke kennis. Deze kennis is niet enkel van belang om de patiënt en z'n omgeving goed te informeren, maar ook om een adequate verpleegkundige observatie en interventie uit te voeren.
 
De voortgezette opleiding neurochirurgische zorg biedt verpleegkundigen die werken op een afdeling neurochirurgie of in het operatiekwartier een gedetailleerde verdieping in alle mogelijke neurochirurgische behandelingen waarbij steeds het belang van de neuroverpleegkundige benadrukt wordt.
 
De lessen starten in februari 2023
 
 
Locatie: Campus Kantienberg, Voetweg 66, Gent
Prijs: 750 euro
 


Periode: 10-02-2023 > 22-06-2023

Details

Algemene informatie mbt Postgraduaat Neurologische Zorg

 

Neurologische aandoeningen is een verzamelnaam voor tal van aandoeningen aan het centraal en perifeer zenuwstelsel. Vrijwel iedereen krijgt in z’n leven te maken met een neurologische aandoening, al is het in de directe omgeving. De impact van een leven met een neurologische aandoening is echter groot.

Vermits de vele gezichten van de neuroverpleegkunde is het onmogelijk om tijdens de opleiding verpleegkunde studenten volledig voor te bereiden op de zorg voor alle patiënten met een neurologische aandoening. Gezien de complexiteit hebben deze patiënten nood aan bekwame en competente zorgverleners, niet enkel verpleegkundigen. Zorg voor patiënten met een neurologische aandoening vraagt nog meer dan elders in de gezondheidszorg een zeer uitgebalanceerde interdisciplinaire aanpak.

 

In het kader van levenslang leren stelt de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen (BVNV) daarom het postgraduaat Neurologische Zorg voor.

Dit postgraduaat is het resultaat van een duurzame samenwerking tussen de BVNV, de Belgian Stroke Council en vier Vlaamse hogescholen: Artevelde hogeschool, Odisee hogeschool, University College Leuven- Limburg  en katholieke hogeschool Vives.
 

Het postgraduaat richt zich in de eerste plaats op neuroverpleegkundigen, maar biedt zeker ook een meerwaarde voor andere paramedici. Bovendien zijn de huidige opleidingen neurologische zorg en neurovasculaire of beroertezorg geïntegreerd in het postgraduaat. Verder vind je maar liefst twee nieuwe modules: de voortgezette opleiding neurologische zorg en de voortgezette opleiding neurochirurgische zorg.

 

Terwijl in de verschillende modules van het postgraduaat de patiënt en z’n omgeving centraal staan, stelt de organisatie van het postgraduaat de zorgverlener zelf centraal.
 

Wij vinden het belangrijk dat elke verpleegkundige of paramedicus toegang heeft tot elke module van het postgraduaat zonder urenlange verplaatsingen en zonder al te veel te moeten surfen naar aanbod en inhouden.

De samenwerking tussen de BVNV en de hogescholen garandeert daarom niet alleen een uitstekende kwaliteit van opleiding, maar ook een totaalaanbod waaruit jij gericht kan selecteren welke opleiding het beste bij jou past.

 

Op deze manier hopen we, samen met jou, de kwaliteit van zorg voor neurologische patiënten te verbeteren. Als clinical leader weet je vast wel hoe kwetsbaar deze patiënten zijn en besef je dat een degelijke kennis onontbeerlijk is om je klinische expertise verder op te bouwen.
 

Het postgraduaat biedt je kansen om te groeien tot gespecialiseerde neuroverpleegkundige of, voor verpleegkundigen  met een academische achtergrond, tot Advanced Nurse Practitioner.

Voor elks wat wils dus!

De opleiding bestaat uit een basisvorming neurologische zorg van tien studiepunten en een voortgezette vorming van tien studiepunten. Er kan gekozen worden uit drie voortgezette opleidingen:
beroertezorg, neurologische zorg en neurochirurgische zorg. Om het getuigschrift van postgraduaat neurologische zorg te behalen, volg je de basisopleiding en één voortgezette opleiding naar keuze (dus in totaal 20 studiepunten).

 

 


 


Periode: 14-09-2022 > 30-06-2023

Details

Basisopleiding Neurologische Zorg

ism UC Leuven- Limburg

 

In de basisopleiding neurologische zorg krijgt de cursist eerst de normale werking van het perifeer en centraal zenuwstelsel uitgelegd. Vervolgens wordt de cursist ondergedompeld in de meest voorkomende neurologische ziektebeelden en behandelingen.  De focus ligt dus voornamelijk op de biomedische benadering van neurologische aandoeningen.


Data

De opleiding wordt opnieuw georganiseerd in de loop van tweede semester van academiejaar 2022 - 2023  (februari - juni 2023)


Locatie

UC Leuven-Limburg, campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven

Website
www.ucll.be
 

Contactpersoon

Steffi Lenaerts,  opleidingsverantwoordelijke

steffi.lenaerts@ucll.be


Inschrijven en studiegeld

Zie: https://www.ucll.be/studeren/inschrijven


De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Er kan betaald worden met opleidingscheques  als je voldoet aan de voorwaarden  (zie www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml (link is external)).


Periode: 20-01-2023 > 23-06-2023

Locatie: UC Leuven-Limburg, campus Gasthuisberg, Herestraat

Details

Postgraduaat Neurologische Zorg - voorgezette opleiding Beroertezorg

ism Vives Brugge

 

De deskundigheid van de verpleegkundigen en paramedici die in contact komen met beroerte patiënten te vergroten. De verpleegkundige is de spil in het verzorgingsnetwerk dat rond een beroerte patiënt  is opgebouwd.
 

Dit verzorgingsnetwerk bestaat uit deskundigen zoals artsen (neuroloog en huisarts), verpleegkundigen (thuiszorg), kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal verpleegkundigen of maatschappelijk werkers en psychologen als uit ervaringsdeskundigen die de familie en naasten zijn van de patiënt. Om die zorg te coördineren, behoeften en wensen van de patiënt in kaart te brengen is er kennis van zake nodig.
 

Deze cursus bevat naast de nodige medische bagage ook heel veel praktijkgerichte aanpak. In het kader van het nieuwe ‘Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden’ (in voege sinds 08.08.2014) zal dergelijke opleiding/bijscholing zeker nodig zijn om op een beroertezorgafdeling te mogen functioneren.
 

De opleiding beroertezorg maakt deel uit van de postgraduaatsopleiding van 20 studiepunten neurologische zorg. De module omvat 10 studiepunten.

Klemtonen van de opleiding

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen waarin zowel theoretische als praktische elementen aan bod komen:

  • Beroertezorg: een algemene opleiding waarbij de anatomie, de  pathofysiologie, diagnose, klinische studies, symptomatologie, behandeling zowel medisch als paramedisch, begeleiding van patiënten en familie door de verschillende stadia van de ziekte, verdieping in de preventie van complicaties zoals slikstoornissen, communicatieproblemen, valpreventie besproken wordt.
  • Een praktische opleiding waarbij het management van de multidisciplinaire behandeling in de verschillende settings wordt besproken
  • Een praktische opleiding waarbij via casussen de theorie wordt toegepast
  • Een gastcollege door een internationaal befaamde specialist in Stroke

Evaluatie van de cursus:

  • De evaluatie van de cursus bestaat uit twee delen:
  1. Het schrijven en verdedigen van een paper.
    Deze heeft als doel de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
  2. Schriftelijk examen

Doelgroep

Verpleegkundigen en paramedici, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, neuropsychologen, diëtisten en maatschappelijk werkers die de opleiding neurologische zorg gevolgd hebben of bijzonder geïnteresseerd zijn in de beroertezorg of werkzaam op een afdeling neurologie, stroke unit of ICU.

Data

nog niet vastgelegd

 
Locatie

VIVES Brugge 
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge

 

Meer info 

Website: www.vives.be

Heb je vragen? Ik help je graag verder! 
Michiel Nemegeer

tel.          + 32 50 305 187

gsm.        + 32 474 926 474


mail mij


 


Periode: 15-09-2022 > 22-12-2022

Details

Basisopleiding Neurologische Zorg

ism Odisee

De basisopleiding is een must voor elke zorgverlener die te maken heeft met patiënten met een neurologische aandoening, ongeacht de setting waarin de patiënt verblijft.
In de basisopleiding neurologische zorg krijg je eerst de normale werking van het perifeer en centraal zenuwstelsel uitgelegd. Vervolgens leggen experts de meest voorkomende neurolo­gische ziektebeelden en hun behandelingen uit. De focus ligt dus voornamelijk op de biomedi­sche benadering van neurologische aandoeningen

data en uren: De basisopleiding Neurologische Zorg omvat 8 lesdagen, steeds op donderdag van 13u30 tot 21u30. 
Lesdata: 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 21 april, 5 en 19 mei 2022.
Examen op 2 juni2022 van 9u tot 12u.
Locatie: De basisopleiding Neurologische Zorg vindt plaats in het UZ Antwerpen of op Odisee- Campus Sint Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint Niklaas.
Studiegeld: het studiegeld voor de basisopleiding Neurologische Zorg bedraagt 750 euro. Dit is inclusief de digitale syllabus en het gebruik van het leerplatform.

 

Website: www.odisee.be
 


Periode: 27-01-2022 > 02-06-2022

Locatie: UZ Antwerpen

Details