Activiteiten

09-05-2019 > 10-05-2019

Congres: neurologische - neurochirurgisch congres 2019 & symposium Multiple Sclerose

Details

13-09-2018

Opleiding: Parkinsonzorg
Parkinson Zorgwijzer organiseert in het najaar 2018 opnieuw de opleiding Parkinsonzorg

Details

01-10-2018

Opleiding: Postgraduaat Neurologische Zorg
Algemene informatie

Details

21-09-2018 > 18-01-2019

Opleiding: Basisopleiding Neurologische Zorg
ism Arteveldehogeschool

Details

23-01-2019 > 23-05-2019

Opleiding: Basisopleiding Neurologische Zorg
ism UC Leuven- Limburg

Details

18-10-2018 > 20-12-2018

Opleiding: Postgraduaat Neurologische zorg - Voorgezette opleiding Beroertezorg

Details

24-01-2019 > 14-06-2019

Opleiding: Postgraduaat Neurologische Zorg - Voorgezette opleiding Beroertezorg
ism UC Leuven - Limburg

Details

01-02-2019 > 07-06-2019

Opleiding: Postgraduaat neurologische zorg - voortgezette opleiding neurochirurgische zorg
ism Arteveldehogeschool

Details

15-01-2019 > 21-05-2019

Opleiding: Postgraduaat neurologische zorg - voorgezette opleiding neurologische zorg
ism Hogeschool Odisee

Details

Opleiding: Postgraduaat Neurologische zorg - Voorgezette opleiding Beroertezorg

18-10-2018 > 20-12-2018

Module beroertezorg i.s.m. de BVNV, BSC, Artevelde Hogeschool, Odisee Hogeschool en UCLL. Endorsed by ESO


De opleiding beroertezorg maakt deel uit van de postgraduaatsopleiding van 20 studiepunten neurologische zorg. De module omvat 10 studiepunten.

De deskundigheid van de verpleegkundigen en paramedici die in contact komen met beroerte patiënten te vergroten. De verpleegkundige is de spil in het verzorgingsnetwerk dat rond een beroerte patiënt  is opgebouwd. Dit verzorgingsnetwerk bestaat uit deskundigen zoals artsen (neuroloog en huisarts), verpleegkundigen (thuiszorg), kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal verpleegkundigen of maatschappelijk werkers en psychologen als uit ervaringsdeskundigen die de familie en naasten zijn van de patiënt. Om die zorg te coördineren, behoeften en wensen van de patiënt in kaart te brengen is er kennis van zake nodig.

Deze cursus bevat naast de nodige medische bagage ook heel veel praktijkgerichte aanpak. In het kader van het nieuwe ‘Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden’ (in voege sinds 08.08.2014) zal dergelijke opleiding/bijscholing zeker nodig zijn om op een beroertezorgafdeling te mogen functioneren.

Klemtonen van de opleiding

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen waarin zowel theoretische als praktische elementen aan bod komen.

Concreet:

  • Beroertezorg: een algemene opleiding waarbij de anatomie, de  pathofysiologie, diagnose, klinische studies, symptomatologie, behandeling zowel medisch als paramedisch, begeleiding van patiënten en familie door de verschillende stadia van de ziekte, verdieping in de preventie van complicaties zoals slikstoornissen, communicatieproblemen, valpreventie besproken wordt.
  • Een praktische opleiding waarbij het management van de multidisciplinaire behandeling in de verschillende settings wordt besproken
  • Een praktische opleiding waarbij via casussen de theorie wordt toegepast
  • Een gastcollege door een internationaal befaamde specialist in Stroke
  • Het congres van de Belgian Stroke Council  - 01/12/2018

Evaluatie van de cursus:

  • De evaluatie van de cursus bestaat uit twee delen:
  1. Het schrijven en verdedigen van een paper.
    Deze heeft als doel de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
  2. Schriftelijk examen

Doelgroep

Verpleegkundigen en paramedici, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, neuropsychologen, diëtisten en maatschappelijk werkers die de opleiding neurologische zorg gevolgd hebben of bijzonder geïnteresseerd zijn in de beroertezorg of werkzaam op een afdeling neurologie, stroke unit of ICU.

Data

Opleiding bestaat uit 10 lesdagen:  (elke lesdag start om 8.30u en eindigt om 17u (muv BSC-congres))
18 en 19 oktober 2018
8, 9, 22 en 23 november 2018

01 december 2018 BSC congres
6, 7 en 20 december 2018

schriftelijk examen voorzien 14 januari 2019 (voormiddag)
paper voorstelling voorzien 15 maart 2019 (namiddag)

Prijs

€ 780 (incl. koffiepauze en digitale syllabi)
Inbegrepen:
• BSC congres
Educatief verlof werd aangevraagd.

Interesse in beroertezorg - module post graduaat  neurologische zorg bij VIVES? 

 Schrijf nu in of neem contact op voor meer info.Mail Michiel Nemegeer op michiel.nemegeer@vives.be of bel + 32 50 30 51 87

 

Annulatie
Indien je NIET aanwezig kunt zijn gelieve per email te annuleren aan heidi.descheemaecker@vives.be.
Annuleren gebeurt conform onze inschrijvings- en annulatievoorwaarden vermeld op de website.
De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.