Activiteiten

13-09-2018

Opleiding: Parkinsonzorg
Parkinson Zorgwijzer organiseert in het najaar 2018 opnieuw de opleiding Parkinsonzorg

Details

01-10-2018

Opleiding: Postgraduaat Neurologische Zorg

Details

12-01-2018 > 08-06-2018

Opleiding: Neurologische Zorg ism Arteveldehogeschool

Details

16-01-2018 > 31-05-2018

Opleiding: Neurologische zorg ism Odisee en UZA

Details

09-11-2017 > 04-05-2018

Opleiding: Cursus Neurovasculaire Zorg
Neurovasculaire zorg i.s.m. de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen, Belgian Stroke Council, Endorsed bij ESO

Details

Opleiding: Cursus Neurovasculaire Zorg

09-11-2017 > 04-05-2018

Neurovasculaire zorg i.s.m. de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen, Belgian Stroke Council, Endorsed bij ESO

Voor alle verpleegkundigen die de opleiding neurologische zorg gevolgd hebben of bijzonder geïnteresseerd zijn in de neurovasculaire zorg en paramedici werkzaam op een afdeling neurologie, stroke unit of ICU zoals ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, neuropsychologen, diëtisten en maatschappelijk werkers.

Doel

De deskundigheid van de verpleegkundigen en paramedici die in contact komen met beroerte patiënten te vergroten. De verpleegkundige is de spil in het verzorgingsnetwerk dat rond een beroerte patiënt  is opgebouwd. Dit verzorgingsnetwerk bestaat uit deskundigen zoals artsen (neuroloog en huisarts), verpleegkundigen (thuiszorg), kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal verpleegkundigen of maatschappelijk werkers en psychologen als uit ervaringsdeskundigen die de familie en naasten zijn van de patiënt. Om die zorg te coördineren, behoeften en wensen van de patiënt in kaart te brengen is er kennis van zake nodig.

Deze cursus bevat naast de nodige medische bagage ook heel veel praktijkgerichte aanpak. In het kader van het nieuwe ‘Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden’  (in voege sinds 08.08.2014) zal dergelijke opleiding/bijscholing zeker nodig zijn om op een beroertezorgafdeling te mogen functioneren.

Opzet

De cursus bestaat uit:

  1. Opleiding neurovasculaire zorg (8 lesdagen) met een algemene opleiding waarbij de anatomie, de  pathofysiologie, diagnose, klinische studies, symptomatologie, behandeling zowel medisch als paramedisch, begeleiding van patiënten en familie door de verschillende stadia van de ziekte, verdieping in de preventie van complicaties zoals slikstoornissen, communicatieproblemen, valpreventie besproken wordt.
  2. Een praktische opleiding waarbij het management van de multidisciplinaire behandeling in de verschillende settings wordt besproken
  3. Een praktische opleiding waarbij via casussen de theorie wordt toegepast
  4. Een gastcollege door een internationaal befaamde specialist in Stroke
  5. Het schrijven van een paper vervolledigt de opleiding. De paper heeft als doel de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. De paper wordt verdedigd op vrijdag 04/05/2018
  6. Schriftelijk examen op vrijdag 04/05/2018
  7. Het congres van de Belgian Stroke Council - 02/12/2017

Programma

Verder informatie te verkrijgen bij dhr/ Michiel Nemegeer - michiel.nemegeer@vives.be - 050 30 51 87

Start

Opleiding bestaat uit 8 lesdagen:

09/11 en 10/11/2017
23/11 en 24/11/2017
07/12 en 08/12/2017
BSC congres op 02/12/2017
Paperverdediging  en schriftelijk examen op 04/05/2018

Inschrijvingen

Deelnameprijs cursus: € 700 - Maximum aantal deelnemers = 35

Inbegrepen:

koffiepauzes en lunch 
cursusmap
BSC congres

Educatief verlof werd aangevraagd.

Annulatie

Indien je NIET aanwezig kunt zijn gelieve per email te annuleren aan heidi.descheemaecker@vives.be.

Annuleren gebeurt conform onze inschrijvings- en annulatievoorwaarden

De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.

Certificering

Getuigschrift van gevolgde opleiding in het kader van permanente vorming